HPV (Human Papilloma Virüs) Tanısı

HPV (Human Papilloma Virüs) Tanısı, Tiplemesi Ve Genetik İncelemesi Nasıl Yapılır?

HPV serviks, vajina , vulva, perine ve perianal alanda kondiloma aküminataya (genital siğil) neden olur. Virüs seksüel geçişlidir, cinsel temas ile bulaşır ve  her iki partneri de etkiler. Kondilomlar farklı şekillerde, büyüklüklerde ve yapıda  olabilir. HPV servikal kanser ile yakından ilişkilidir. Yüksek grade’li servikal intraepitelyal lezyonlarda ve invaziv karsinomada  HPV 16 ve 18 sıklıkla birlikte bulunmaktadır. Genel yaklaşım tarzı tüm şüpheli pigmente lezyonlardan biyopsi alınması ve  histopatolojik inceleme yapılmasıdır. Dış bölgede olan kondilomlardan rutin olarak  HPV tiplemesi yapılması gerekli değildir. Kolposkopik inceleme esnasında % 5’lik asetik asit uygulanması, lezyonların 3-4 dk. süreyle beyazlaşmasına ve subklinik (sessiz) lezyonların tespitine yardımcı olabilir ama yüksek bir yalancı pozitiflik oranı vardır. Klinik olarak belirgin olan kondilomlara kolposkopik inceleme yapılması gerekmez. Gebelerde gözlenen kondilomların % 50’sinde doğumu takip eden 3 ay içerisinde kendiliğinden iyileşme gözlenir.